FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
नरेश बहादुर कठायत खरिदार स्टोर शाखा प्रमुख 9848552039
भुमिनन्द ढुंगाना स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य शाखा bhuminandadhungana@gmail.com 9845290202
दिपक खड्का खरिदार राजश्च शाखा khadkadeepak446@gmail.com 9848415629
नन्दराज ढुंगाना स. कम्प्युटर अपरेटर nandarajdhungana@gmail.com ९८४८५१०४८२
हिरण्ड बहादुर बोगटी अ.सब. इन्जिनियर पूर्वाधार बिकास शाखा 9868448682
खकेन्द्र बहादुर सोडारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9858429111
बिष्णु प्रसाद उपाध्याय लेखा अधिकृत लेखा शाखा upadhbishnu31@gmail.com 9858480200
पौरख कुमार बोगटी सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा paurakhbabu8332@gmail.com ९८६९०९९०५३
विष्णु प्रसाद जैसी सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा mmun.infoofficer@gmail.com 9858485848
जगत बहादुर रावल शिक्षा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा jnrawal91@gmail.com 9865641736
एकेन्द्र बहादुर बोगटी एम.आई.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण शाखा yakendram71@gmail.com 9848602055
दिल बहादुर के.सी. एम.आइ.एस. फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा शाखा dilbahadurkc3@gmail.com 9848435392
होम साउद एम.आई.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा शाखा hbsaud30@gmail.com 9848552030
सालिमान साउद लेखापाल लेखा शाखा 9848677777
दिपक बहादुर भण्डारी प्राबिधिक सहायक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा dipbhandari77@gmail.com 9848435378
मन्जु महत अधिकृत छैठौ महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा 9868437407