FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ३

वडा अध्यक्ष: बिर्ख बहादुर बोगटी                                                   मो.. ९८५८४८२१०३ 

वडा सदस्य : भाना बिष्ट(कार्यपालिका सदस्य)                                    मो. ९८४६६९५७०५ 

वडा सदस्य : खन्टी लुहार                                                               मो.९८६८२९७४०६ 

वडा सदस्य : रमेश कामी                                                               मो. ९७४६५३२९४५ 

वडा सदस्य : चक्र बहादुर साउद                                                    मो.९८४८६४५८३४ 

वडा सचिव: बाल कृष्ण ढुंगाना                                                       मो. ९८५८४८३१०३ 

अ.स.ई.

पशु प्राबिधिक : पुजा बिष्ट                                                              मो.९८६४९१४८४२ 

का.स. नयन बहादुर बोगटी 

E-mail: ward3@mangalsenmun.gov.np

आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय 

सी.अ.हे.व. जनक बहादुर बोगटी 

सी.अ.हे.व. प्रवेश बहादुर भण्डारी 

का.स. नरेश बहादुर बोगटी 

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५८४८२१०३
Weight: 
-20