FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. २

वडा अध्यक्ष: देवेन्द्र बोगटी                                 मो. ९८५८४८२१०२ 

वडा सदस्य : धनसरा नाथ                                  मो. ९८४०६५०१०८ 

वडा सदस्य : कबिता ढोली                                 मो. ९८६२४५१४८४ 

वडा सदस्य : धनसिंह कामि                              मो. ९८६५५७८०३५ 

वडा सदस्य : नृप बहादुर आउजी                      मो.९८६५६१९८१९ 

वडा सचिव : नन्दराज ढुँगाना                         मो. ९८५८४८३१०२

अ.स.ई. उदयराम जैशी 

कृषि प्राबिधिक: कैलाश कुमार साउद 

पशु प्राबिधिक : मिन थापा 

सहजकर्ता(गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम ) : स्मृति कठायत बोगटी 

का.स. दिपक बि.क.

स्वास्थ्य केन्द्र :

अ.न.मि.रजनी बोगटी 

का.स. बृख बहादुर बोगटी 

E-mail: ward2@mangalsenmun.gov.np

 

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५८४८२१०२
Weight: 
-20