FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
नरेश बहादुर कठायत खरिदार प्रशासन फाट 9848552039
चन्द्र ढुंगाना स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा 9848609750
दिपक खड्का खरिदार राजश्च शाखा khadkadeepak446@gmail.com 9848415629
सम्झना पुरी ना.सु samjhanapuri11@gmail.com ९८४८१५६५५१
नन्दराज ढुंगाना स. कम्प्युटर अपरेटर nandarajdhungana@gmail.com ९८४८५१०४८२
हिरण्ड बहादुर बोगटी सव. ओभरसियर पूर्वाधार बिकास शाखा 9868448682
पौरख कुमार बोगटी सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा paurakhbabu8332@gmail.com ९८६९०९९०५३
विष्णु प्रसाद जैसी सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा mmun.infoofficer@gmail.com 9858485848
जगत बहादुर रावल शिक्षा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा jnrawal91@gmail.com 9865641736
एकिन्द्र बहादुर बोगटी एम.आई.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा शाखा yakendram71@gmail.com 9848602055
दिल बहादुर के.सी. एम.आइ.एस. फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा शाखा dilbahadurkc3@gmail.com 9848435392
होम साउद एम.आई.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा शाखा hbsaud30@gmail.com 9848552030
सालिमान साउद लेखापाल लेखा शाखा 9848677777
दिपक बहादुर भण्डारी प्राबिधिक सहायक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा dipbhandari77@gmail.com 9848435378
मन्जु महत अधिकृत छैठौ महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा 9868437407