FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता- तेश्रो चाैमासिक (अा.व.२०७४/०७५) वडा नं. ६ र ७

मंगलसेन नगरपालिका वडा नं ६ र ७ जे.ना. अन्य, जे.ना. दलित, एकल महिला र अपाङ्ग व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक