FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ५

वडा अध्यक्ष: झंकर प्रसाद भाट                                     फो. ९८५८४८२१०५ 

वडा सदस्य : कौशिला ठकुल्ला (कार्यपालिका सदस्य )      फो. ९८४८०८३५६९ 

वडा सदस्य : जमुना बि.क.                                           फो. ९८६८५४५३३० 

वडा सदस्य: सुरत बहादुर कामी                                     फो. ९८४८५२४६२२ 

वडा सदस्य : प्रेम बहादुर कामी                                     फो. ९८४८८०५५६१ 

वडा सचिव: उर्मिला जी.सी.                                          फो. ९८५८४८३१०५

अ.स.ई.       संगीता चलाउने                                        फो. ९८६१००९१४९ 

का.स. लक्ष्मी ढुङ्गाना                                                    फो. 

का.स. मोहन बहादुर धामी 

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 

सी.अ.हे.व..  नरबहादुर बिष्ट 

अ.न.मि. मेनका ढुंगाना 

का.स. मनसरा आउजी 

E-mail: ward5@mangaslenmun.gov.np

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५८४८३१०५
Weight: 
-20