Example

मंगलसेन नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ |

कर्मचारीहरु

Photo:
Designation
कार्यकारी अधिकृत
Section:
Email:
ganesh.dhunagana9111@gmail.com
Phone:
९८४३१७५२००
Photo:
Designation
इन्जिनियर
Section:
Email:
roxybogg@gmail.com
Phone:
९८५६०३७०१५
Photo:
Designation
सूचना प्रबिधि अधिकृत
Section:
सूचना प्रबिधि शाखा
Email:
paurakhbabu8332@gmail.com
Phone:
९८६९०९९०५३
Photo:
Designation
सव.इन्जिनियर
Section:
Email:
Phone:
९६१६८८६८२९
Photo:
Designation
ना.सु
Section:
Email:
Phone:
९८४८५८५१४९
Photo:
Designation
सव. ओभरसियर
Section:
Email:
Phone:
९८६८४४८६८२
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
Email:
nandarajdhungana@gmail.com
Phone:
९८४८५१०४८२
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
योजना फाट
Email:
Phone:
९८४८५५२०३९
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
राजश्च शाखा
Email:
khadkadeepak446@gmail.com
Phone:
९८४८४१५६२९
Photo:
Designation
खरिदार
Section:
सामाजिक शाखा
Email:
yatrirawaldinesh@gmail.com
Phone:
९८४००६२६३३, ९८२४६२६१४७