कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
गणेश प्रसाद जैसी कार्यकारी अधिकृत ०९७-६२०१३८
नरेश बहादुर कठायत खरिदार प्रशासन फाँट ९८४८५५२०३९
दिनेश रावल खरिदार सामाजिक शाखा yatrirawaldinesh@gmail.com ९८४००६२६३३, ९८२४६२६१४७
दिपक खड्का खरिदार राजश्च शाखा ९८४८४१५६२९
डम्बर ढुंगाना खरिदार
नन्दराज ढुंगाना खरिदार प्रशासन फाँट nandarajdhungana@gmail.com ९८४८५१०४८२