Example

मंगलसेन नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ |

वडा नं. ८

Undefined

वडा अध्यक्ष: हिरणड बहादुर बोहरा 

वडा सचिव: बृख रावल 

फोन.नं. ९८६०३४८०२४