निर्माण कार्य सम्बन्धी शिलबन्दी बाेलपत्र अव्हानको सूचना