Example

मंगलसेन नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ |

नगरपालिका ऐन

नगरपालिका ऐनहरुको सूचि विवरण