वडा नं. १०

Undefined

वडा अध्यक्ष: नेत्र बहादुर रावल 

वडा सचिव : दिल बहादुर बोहरा 

फोन.नं. ९८००६०१६७६