मंगलसेन नगरपालिकाको आ. व. ०७५/०७६ को बार्सिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुहुदै म‌ंगलसेन नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बहादुर बोहरा ज्यू।